Industria
Úvod o společnosti Reference Kontakty Dotazy Mapa Operační program
Cesky English
Industria AC a.s.

Služby:

Industria AC a.s.

Nabídka služeb

Služby související s legislativou FVE - v součinnosti s investorem

 • souhlas obce s výstavbou FV
 • zajištění vyjádření dotčených subjektů
 • komunikace s provozovateli sítí
 • vyřízení stavebního povolení
 • změny územního plánu
 • smlouva o připojení systému k DS
 • žádost o licenci

Poradenství v otázce FVE

 • výběr technologie,
 • režim prodeje vyrobené energie
 • vyhodnocení možnosti financování
 • energetický audit

Projektové práce, přípravné práce

 • vypracování rozpočtu a harmonogramu akce
 • vypracování všech stupňů projektové dokumentace
 • geodetický a geologický průzkum vybrané lokality

Realizace FVE

 • zemní a výkopové práce
 • vyhotovení přípojek VN, NN
 • vybudování trafostanice
 • monitorovací a dohledový systém
 • vybudování konstrukcí pro panely – střešní i zemní provedení
 • dodávka a instalace panelů a souvisejících technologií  - kabeláže , měniče
 • komunikační a zabezpečovací systém
 • oplocení, příjezdová komunikace
 • revize elektro

Servisní služby

 •  záruční a pozáruční servis