Industria
Úvod o společnosti Reference Kontakty Dotazy Mapa Operační program
Cesky English
Industria AC a.s.

Služby:

Industria AC a.s.

Technologie pro FVE

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely

 • Panel – základní prvek celého systému FVE, který přeměňuje sluneční světelnou energii na elektrický proud, je tvořen řadami navzájem propojených fotovoltaických článků, uzavřených ochrannými vrstvami. Z horní strany jsou články chráněny speciálním sklem, vše je osazeno v hliníkovém rámu. Celá konstrukce panelu je maximálně odolná proti přírodním mechanickým vlivům
 • Panely se rozdělují dle technologie výroby článků na monokrystalické, polykrystalické a amorfní. Podle výkonnosti se vyrábějí panely o nominálních výkonech 10 Wp až 300 Wp.
 • Nejčastěji používané panely jsou polykrystalické, z důvodu nejvýhodnějšího poměru cena/výkon.

Měniče (nazývané také jako střídače, invertory)

Měniče (nazývané také jako střídače, invertory)

 •  Fotovoltaické panely vyrábí elektrický proud stejnosměrný. K dalšímu zpracovávání a zapojení FVE k odběrnému místu nebo do sítě je nutno přeměnit proud na střídavý. Měnič je elektronické zařízení zajišťující tento proces přeměny. Také je možnost připojit přes něj komunikační zařízení, které umožňuje uživateli sledovat provozní ukazatele přes PC nebo GMS.

Konstrukce

Konstrukce

 • Konstrukce pro uložení panelů jsou vyrobeny z hliníkových profilů, pro upevnění na střechy. Pro zemní systém je konstrukce v provedení - zemní šrouby – žárový zinek, nosné konstrukce – žárový zinek, konstrukce pro uložení panelů – hliníkové profily

Kabeláže

Kabeláže

 • Kabeláž pro FVE je rozdělena pro použití na DC a AC straně zařízení
 • Na straně AC jsou používané kabely s Al nebo Cu jádrem
 • Pro stranu DC jsou speciálně vyvinuté solární kabely pro vnější použití, jednožilové s Cu jádrem, vyznačující se vysokou a dlouhodobou odolností vůči vnějším vlivům jako je zejména UV záření, vlhkost, mechanické poškození
 •  Kvalitní výpočet a dimenzování kabeláže systému minimalizuje ztráty výkonu FVE

Ostatní elektroinstalace

 • Trafostanice - nizkoztrátová olejová trafa, osazena do kiosků nebo na sloup
 • Elektroměry jsou dodávkou provozovatele distribuční soustavy, používají se
  • při přímém prodeji - čtyřkvadrantní elektroměr – zaznamenává odběr i dodávku elektrické energie
  • při zeleném bonusu - čtyřkvadrantní elektroměr + standardní fakturační elektroměr
 • Ochrana proti blesku a přepětí   
 • Zabezpečení objektu – CCTV, perimetrický kabel,