Industria
Úvod o společnosti Reference Kontakty Dotazy Mapa Operační program
Cesky English
Industria AC a.s.

Služby:

Industria AC a.s.

Typy solárních elektráren

Zemní - solární parky

Zemní - solární parky

 • Obvykle velké systémy o výkonech stovek kWp až MWp, instalované na volném prostranství v průmyslových zónách a na nevyužitém území.
 • Výkon systému je limitován maximálně velikostí a charakterem (sklonem) pozemku a dostupností dostatečně kapacitní elektro přípojky (vedení 22kV,35kV ev.110kV) pro dodávání do rozvodné nebo regionální distribuční soustavy
 • Celý pozemek je nutno zajistit před vstupem nežádoucích osob oplocením a elektronickým zabezpečovacím systémem ( kamery , perimetr )
 • Souhlas obce, v jejímž katastru je výstavba FVE plánována je nezbytnou součástí žádosti o připojení výrobny

Střešní systémy

Střešní systémy

 • Instalace solárních panelů na střechy šikmé i ploché
 • Střešní systém je připojen
  • do elektrorozvodů daného objektu, pokud je prodej v režimu Zeleného bonusu
  • do distribuční sítě na hranici pozemku, pokud se jedná o přímý prodej
 • U větších instalací je nutno vypracovat statický posudek střechy
 • Velikost těchto systému může být limitována kapacitou elektro přípojky objektu a případně nosností střešní konstrukce