Industria
Úvod o společnosti Reference Kontakty Dotazy Mapa Operační program
Cesky English
Industria AC a.s.

Služby:

  • Zajištění dodávek
  • Fotovoltaické systémy (elektrárny)
  • Vyhrazená technická zařízení VVn a Vn
  • Průmyslové rozvody
  • Stavební elektroinstalace
  • Slaboproudé rozvody
  • Revizní činnost
  • Projekční činnost
Industria AC a.s.

O nás:

Představení společnosti

Industria AC a.s.Společnost Industria AC, a.s. byla založena v roce 2005 s hlavním zaměřením na realizaci elektromontážních prací v průmyslu a energetice.
V krátké době se rozrostla v silnou, technicky všestranně vybavenou společnost. Požadavky investorů a současné trendy trhu ovšem vedly k nutnosti zajistit realizaci nejen části elektro, ale také ostatních profesí díla. Právě z těchto důvodů společnost rozšířila své služby a oprávnění k provádění stavebních a zámečnických prací. V současné době nabízíme a realizujeme projekty na pozici Generálních dodavatelů staveb a to formou na klíč.

Společnost může v současné době nabídnout nejvyšší kvalifikaci v oboru elektro. Je držitelem příslušných oprávnění a osvědčení k provádění prací na vyhrazených elektrotechnických zařízeních bez omezení napětí v objektech třídy–A,B.
Nabízíme také služby v oblasti měření a regulace technologických celků, výrobních hal i komerčních staveb. Jedná se zejména o průmyslové haly, administrativní budovy atd., až po ekonomické využití technických médií jednotlivých místností.

Společnost Industria AC a.s. dále nabízí služby v oblasti slaboproudých systémů v komerčních a administrativních budovách, v průmyslových objektech a areálech. Jedná se zejména o strukturovanou kabeláž, elektronické protipožární systémy, elektronické zabezpečovací systémy, docházkové systémy, ozvučení, kamerové systémy, jednotný čas atd.

Nedílnou součástí komplexních služeb společnosti jsou silnoproudé instalace v rozsahu NN,VN a VVN které jsou neodmyslitelnou součástí přenosu energie mezi výrobcem a odběratelem. Tyto činnosti zahrnují veškeré montážní práce a dodávky distribučních rozvoden v průmyslu a energetice a to v hladinách napětí 6kV,24kV,35kV,110kV a 400kV.

V roce 2007 firma rozšířila portfolio svých služeb o výstavbu fotovoltaických elektráren všech výkonových úrovní. Firma nabízí komplexní servis týkající se problematiky FVE, od přípravné fáze a poradenství, přes realizaci až po trvalé uvedení do provozu.

V rámci projekčně inženýrské činnosti jsou zabezpečovány komplexní služby, od studií, až po realizační dokumentaci, včetně řízení investičních celků. Zpracování všech stupňů projektové dokumentace v oblasti elektromontáží, s přesně definovanými návaznostmi na všechny související profese, tvoří ucelenou nabídku poskytovaných služeb.

Více jak devadesát kmenových zaměstnanců nejen elektrotechnického zaměření, je schopno kvalitně řídit a zrealizovat i technicky náročné investiční záměry. Řízení akcí engineeringovým systémem, poskytuje komplexní služby v investiční výstavbě. INDUSTRIA AC a.s., disponuje vlastním vybavením pro veškeré elektromontážní práce, související s její výrobní činností.

Politika společnosti je zaměřena především na spokojenost zákazníka, kvalitu práce, ochranu životního prostředí a v neposlední řadě na dodržování BOZP. V souladu s těmito cíly společnost zavedla a následně byla certifikována dle ISO 14001:2004 enviromentální management, ISO 9001:2000 management jakosti a byly splněny požadavky OHSAS 18001:1999 (v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Společnost spolupracuje v oblasti pojištění s renomovanou tuzemskou společností Česká podnikatelská pojišťovna a.s., (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a to v plném rozsahu obratu společnosti za jeden pojistný rok).

Pro kvalitnější služby svým partnerům, byly založeny dceřiné společnosti Industria Morava s.r.o. se sídlem v Kroměříži (v roce 2007) a dceřiná společnost ve Slovenské republice Industria Energy s.r.o. se sídlem v Bratislavě (v roce 2008). Tyto ekonomicky samostatné firmy zajišťují převážně regionální zakázky ve stejném rozsahu oprávnění jako mateřská společnost Industria AC a.s.
Industria AC a.s. je firmou, která v roce 2006 docílila obratu ve výši 100mil. Kč. Za rok 2007 činil obrat 190 mil. Kč. Portfolio trvalých zákazníků svědčí o tom, že se naše společnost řadí mezi spolehlivé a vysoce odborné firmy na trhu.