Industria
Úvod o společnosti Reference Kontakty Dotazy Mapa Operační program
Cesky English
Industria AC a.s.
Výrobní činnost firmy je zaměřena především na zajištění dodávek, montážích, servisu, projekční a revizní činnosti v oblastech:
  • Vyhrazených technických zařízení VVN, VN bez omezení napětí
  • Průmyslových rozvodů
  • Stavebních elektroinstalací
  • Slaboproudých rozvodů

Politika IMS:

Industria AC s. r. o. je společnost zaměřující se na realizaci elektromontážních prací v průmyslu a energetice. Snažíme se porozumět potřebám našich zákazníků, abychom mohli úspěšně plnit jejich požadavky. Našim cílem je všestranně spokojený zákazník, který se rád s důvěrou vrací s novými zakázkami a doporučí nás svým partnerům. Snažíme se, aby dopady našich činností na životní prostředí byly minimální a aby byly dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V návaznosti na systém managementu jakosti, environmentu a BOZP se zavazujeme:

  • neustále zlepšovat řízení a výkonnost organizace v oblasti SMJ, EMS a SMBOZP
  • být v souladu s požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se společnost zavázala
  • dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit spolehlivosti a jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro vlastní zaměstnance
  • prevencí snižovat dopady naší činností na životní prostředí. V provozní praxi dbát na pořádek a třídění odpadů, budeme šetřit přírodními zdroji, energiemi a surovinami a využívat více obnovitelných zdrojů
  • podporovat zvyšování odborné způsobilosti a motivace zaměstnanců

Za důsledné plnění politiky IMS odpovídají všichni zaměstnanci společnosti. Vedení společnosti prosazuje politiku IMS ve své rozhodovací činnosti a pro ostatní zaměstnance společnosti je v ní vzorem.

V Praze 19. prosince 2008